Det finnes en rekke faktorer som påvirker prisen på din bilforsikring. Vi har noen forslag som kan være smart å merke seg hvis du er opptatt av lavest mulig pris.

Dyre biler med store motorer er mer kostbare å forsikre enn små biler som forårsaker færre alvorlige uhell. Slik er det bare. Er du ute etter å kjøpe ny bil, sjekk på forhånd hva forsikringen vil koste i forhold til akkurat det bilmerket du vurderer.

Bruk litt ekstra tid på å beregne kjørelengde. Hvis du har rutiner med å kjøre til og fra jobb, til hytta i helgene, etc., og har hatt de samme rutinene i flere år, kan det være en smal sak å estimere hvor mye du kjører årlig.

Kjørelengde og kjørestil

Oppgir du kjørelengden til å være for høy, betaler du rett og slett for mye. Jo lengre du kjører, jo større er ulykkesrisikoen – dermed økes premien. Men i motsatt fall kan du få avkortning på forsikringsoppgjøret, hvis ulykken er ute. Derfor er det viktigst at du i praksis ikke overskrider den kjørelengden som er avtalt. Med en ekstra bilferie om sommeren kan det fort bli en del ekstra kilometere.

Alderen din kan du ikke gjøre noe med, men kjøreatferden kan gi rabatt på forsikringen. Er du under 25 år, vil premien på bilforsikringen være høyere på grunn av manglende kjøreerfaring. Kjører du i flere år sammenhengende uten skader, får du økt rabatt (kalt bonus). Derfor bør du ikke falle for fristelsen å registrere forsikringen i andres navn: Det lønner seg generelt å starte tidlig med å bygge opp bonus på din egen bilforsikring.

Bilens kvalitet avgjør dekningen din

Dyrere biler med større motor er allerede nevnt som en fordyrende faktor. Ved kjøp av en splitter ny bil er det nokså vanlig å tegne en kaskoforsikring som dekker skader på ditt eget kjøretøy. Hvis du har en eldre bil der verdien allerede er sunket betydelig, bør du tenke deg litt om.

Er det verdt å betale så mye for omfattende dekning av skader på en eldre bil? Husk at man taper bonus ved skade og at bonusnivået følger deg som bileier og ikke bilen du eier. Derfor vil det ikke alltid lønne seg å «svi av» forsikring på en bil med en lavere verdi.

I tillegg varierer prisen (premien) du betaler hver måned med størrelsen på egenandelen. Ved å øke egenandelen får du rabatt på f.eks. kaskoforsikringen. Du betaler altså mindre i premie, men må betale mer ved en skade på kjøretøyet om du skulle kollidere.

Det er valgfrie egenandeler hos Tide mellom 0 og kr 50.000 v/kaskoskade, mens det er faste egenandeler på veihjelp, glassrute, brann og tyveri.

Undersøk om du kan få rabatt som totalkunde

Har du flere forsikringer gjennom samme forsikringsselskap, kan det hende du kan få avslag i prisen som totalkunde. Dette avhenger som oftest av hvor mange forsikringer du må ha samlet hos ett forsikringsselskap for å kunne kalles totalkunde.20 prosent avslag er slett ikke uvanlig rabatt ved slike samleavtaler, men det innebærer dessverre ikke at man automatisk får den rimeligste bilforsikringen. Sammenlikn selv totalrabatt opp mot det å ha separate forsikringer.

Bruk tid på å sammenlikne

Ulike forsikringsagenter du er i kontakt med, kan ofte bli svært ivrige med å få deg til å foreta en beslutning med en gang. Gjør deg gjerne litt kostbar og ha is i magen: Du kan vinne mye på å sammenlikne flere forsikringsselskap og tilbud før du bestemmer deg.

Internett er den beste arenaen for effektivt å sammenlikne ulike tilbud. Bruk imidlertid også bekjente som sparringspartnere i forhold til både pris og service. Personene du prater med kan ha erfaring med hvilke spørsmål du bør stille og hva du kan forvente av respons før du bestemmer deg. Og husk: Fokuserer du kun på pris, kan du fort ende med dårligere betingelser ved en ulykke. Som nevnt tidligere; en lavere premie kan føre til en høyere egenandel ved skade.

Lojalitet lønner seg dessverre…ikke

I livet generelt kan det hende lojalitet lønne seg, men dessverre ikke i den kommersielle verden. Man blir sjelden belønnet som kunde for å ikke gjøre noe. Over tid kan de mest lojale kundene få de dårligste vilkårene fordi de ikke følger med i timen, og den som selger deg tjenesten som oftest ikke trenger å bruke tid på å få deg til å fortsette kundeforholdet. Dette gjelder også innen bilforsikring, hvor prisen stiger gradvis år etter år.

Lojalitet mot ett selskap kan altså fort vise seg å være en tabbe. Hvis man er litt offensiv i tankegangen, man du oppnå maksimal bonus ved å bytte forsikringsselskap hele tiden. Du får med deg bonusen du har samlet opp over til nytt selskap – etter kun et halvår har du rykket opp ett bonusnivå, for eks. fra 30 til 40 prosent.

De færreste orker imidlertid å bruke tid og krefter på å bytte forsikring og selskap hele tiden. Som kunde anbefaler vi derfor heller at man er på tærne og tar stikkprøver på dine egne vilkårer underveis.

Tide Forsikring AS legger vekt på at all informasjon som er lagt ut på våre websider skal være så korrekt som mulig. Vi påtar oss likevel ikke noe ansvar for feil, utelatelser eller unøyaktigheter i den informasjonen som finnes tilgjengelig, og dekker ikke kostnader eller tap som måtte oppstå som følge av dette.

Vi viser til Tide Forsikrings til enhver tid gjeldende vilkår og retningslinjer for de forsikringsprodukter som tilbys av selskapet.