Skal du på biltur nedover i Europa lønner det seg å skaffe seg et grønt kort for å bevise at du har gyldig bilforsikring.

Grønt kort på bilforsikringen er et internasjonalt forsikringsbevis. Det gjør det enklere å bevise at du har gyldig ansvarsforsikring. Ansvarsforsikring for motorvogn er obligatorisk i hele Europa.

Blir du involvert i en ulykke innebærer det at de involverte som skades eller lider tap på grunn av et trafikkuhell eller en ulykke skal motta økonomisk kompensasjon.

De fleste norske bilforsikringer er gyldige i hele Europa. Skal du lenge avgårde, bør du uansett sjekke med selskapet hvor du har tegnet forsikringen, ifølge NAF.

Trafikkforsikringsforeningen har en oversikt over land hvor det kreves Grønt Kort. I listen står det også hvilke land hvor du ikke trenger det. Uansett er det lurt å ta med det grønne kortet på biltur i Europa.

Se oversikten her

Det er også etablert et Grønt Kort-byrå i hvert land for å behandle saker hvor kjøretøy med Grønt Kort er involvert.

FAKTA OM GRØNT KORT:

  • Du får det gratis
  • Du får du hos ditt forsikringsselskap
  • Forsikringen din må være betalt og dekket etter vanlige frister
  • Grønt kort er gyldig i den perioden forsikringen din gjelder for