Tide Forsikring AS leverer en av markedets beste og billigste bilforsikringer med toppdekning på kaskoen kalt ”Premium” 

Hvordan kommer vi frem til prisen på din bilforsikring?

Premien på en bilforsikring avhenger av mange faktorer: Din egen profil som bileier, hva slags bil du disponerer og hvor mye du kjører årlig. Alder og kjøreerfaring spiller inn, det samme gjør størrelsen på bilen. Dette innebærer at prisen på bilforsikring beregnes individuelt. Vi setter mennesker i fokus, driver aktiv skadeoppfølging, og forsøker å tilby løsninger som er trygge for alle kundene våre.

Hos oss får du mye igjen for det du betaler for:

  • Kjøper du kun den lovpålagte ansvarsforsikringen, får du rettshjelp med på kjøpet.
  • En delkasko dekker ikke bare tyveri, brann og skader på glassruter, men også veihjelp.
  • En fullkasko-forsikring sikrer deg gratis leiebil i 15 dager mens bilen står på verksted. Den gir deg ny bil hvis det forsikrede kjøretøyet (yngre enn tre år / 60.000 km) blir totalvrak, og du får en reduksjon i egenandelen hvis du kolliderer med dyr.
  • Vår Premium-forsikring gir deg alle rettigheter som ved fullkasko, men også leiebil inntil 31 dager mens bilen står på verksted,, 30 dager leiebil hvis bilen blir stjålet, inntil kr 2.000 i egenandelsreduksjon ved kaskoskade og en maskinskade-erstatning.

Egenandelen du velger og hvor langt du kjører årlig, påvirker prisen:

Det er valgfrie egenandeler mellom 0 og kr 50.000 v/kaskoskade, mens det er faste egenandeler på veihjelp, glassrute, brann og tyveri. Du har som kunde hos oss også mulighet til å melde inn valgfrie kjørelengder fra 5.000 km til ubegrensede kjørelengder pr. år. Du kan selvsagt justere nivået underveis, hvis du erfarer at kjørelengdene ikke stemmer.

 Tide Forsikring AS er registrert hos Finanstilsynet som agent for utenlandske forsikringsselskaper i Norge og har mange lokalkontorer spredd over hele landet. 

Tide Forsikring AS legger vekt på at all informasjon som er lagt ut på våre web-sider skal være så korrekt som mulig. Vi påtar oss likevel ikke noe ansvar for feil, utelatelser eller unøyaktigheter i den informasjonen som finnes tilgjengelig, og dekker ikke kostnader eller tap som måtte oppstå som følge av dette.

Vi viser til Tide Forsikrings til en hver tid gjeldende vilkår og retningslinjer for de forsikringsprodukter som tilbys av selskapet. 

 

Leave a Reply