Bor du i byen, kjører mye og parkerer langs fortauet, betaler du mer i bilforsikring enn en bileier som bor på landsbygda, parkerer i låven og kun tar småturer for å handle.

Det hjelper ikke at du er ung, energisk og fersk sjåfør: Hvis du tar lappen som 18-åring, er det viktig å komme seg helskinnet gjennom de fem første årene som bileier og sjåfør. Du har lavere bonus enn de mer erfarne sjåførene på grunn av mindre kjøreerfaring, og betaler dermed mer i forsikringspremie.

Hvis du i tillegg bor i byen og har skaffet deg en dyr bil, må du innstille deg på en høyere premie i disse «oppstartsårene». Imidlertid er det ikke så mye du kan gjøre med at du er ung og fersk som sjåfør.

Det du imidlertid kan styre, er hvor du bor og hva slags bil du kjøper.

Estimér realistisk kjørelengde

I utgangspunktet bør du tenke godt gjennom hva slags bil du kjøper deg hvis du ikke har eid et kjøretøy før. En faktor er sikkerhet, en annen er hvilket behov du faktisk har og hvor mye du egentlig kommer til å kjøre den. Når du tegner bilforsikring, må du beregne kjørelengde. Bommer du her, kan det koste deg en del, hvis du har beregnet for kort kjørelengde, og bilen blir skadet. Jo lengre du kjører, jo større er ulykkesrisikoen – dermed økes premien.

Sikkerhetsutstyr gir rabatt

Det koster mer å forsikre en ny, dyr bil enn en gammel, det vil si at bilmerke, modell og årgang betyr noe. Liten bil koster mindre fordi færre alvorlig uhell er forårsaket av mindre biler. Dermed blir premien lavere.

Sjekk gjerne med forsikringsselskapene før du skaffer deg en bil, det kan ofte lønne seg. Husk også å informere om ekstrautstyr og sikkerhetsutstyr i kjøretøyet:

  • FG-godkjent alarm
  • Startsperre
  • kollisjonspute

Disse kan alle føre til rabatt på premien.

Hvor bor du?

Dessuten bør du tenke over kjøreforhold der du bor og om det er tett trafikk i området, samt til og fra jobb. Steder med høy biltetthet, hvor det i tillegg er glatt vinterstid, hever premien på bilforsikringen, rett og slett fordi forsikringsbransjen regner med at det er større risiko for ulykker.

Stor motor koster!

Antall hestekrefter spiller også inn: Velger du bil med liten motor, er forsikringspremien lavere. Imidlertid er jo det dumt, hvis du bruker tilhenger, eller du har en tungt lastet når dere skal på bilferier. En bil med for liten motorkraft er i slike tilfeller verdiløse.

Vurdér egenandelen

Men den enkleste måten å få ned prisen på, er å heve egenandelen hvis du skulle bli utsatt for en ulykke. Høy egenandel gir lavere forsikringspremie.
I tillegg kan du selvsagt velge kun ansvarsforsikring vs. delkasko/kasko. Det er uansett langt billigere.

Tide Forsikring AS legger vekt på at all informasjon som er lagt ut på våre websider skal være så korrekt som mulig. Vi påtar oss likevel ikke noe ansvar for feil, utelatelser eller unøyaktigheter i den informasjonen som finnes tilgjengelig, og dekker ikke kostnader eller tap som måtte oppstå som følge av dette.
Vi viser til Tide Forsikrings til enhver tid gjeldende vilkår og retningslinjer for de forsikringsprodukter som tilbys av selskapet.