Barn

Category:

DEKNINGSOVERSIKT FOR BARN PREMIUM

Last ned produktark her!

Generelt:
• gjelder over hele verden
• utenlands inntil 12 måneder
• kan tegnes fra barnet er tre mnd og opp til 17 år
• forsikringen er en kombinasjon av ulykke-, sykdom- og uførekapitalforsikring
• utbetaling av erstatningsbeløp er skattefrie
• barnet må være medlem av Norsk folketrygd

Dekker:
• behandlingsutgifter v/ulykke inntil 1G*
• dagpenger ved sykehusopphold kr 450 pr dag etter 10 dager, og inntil 365 dager
• dødsfall etter en ulykke eller sykdom 1G*
• varig invaliditet etter en ulykke eller sykdom inntil fire millioner kroner
• økonomisk førstehjelp ved utvalgte sykdommer inntil 4G*
• uførekapital på to millioner utbetales etter at barnet er 18 år, hvis vedkommende da er minst 50% varig ufør

Egenandeler:
• ingen egenandel på erstatningsbeløpene

Ved skade:
Dokumentasjon som kreves i forbindelse med skadeserstatning kan være:

  • fødselsattest,
  • vielsesattest
  • dødsattest.

Henviser ellers til

  • Forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989 nr.69 (FAL9 og
  • Forsikringsloven av 10, juni 2005 nr.44
  • Andre bestemmelser gitt i, eller med hjemmel i lov.

* G er lik grunnbeløpet i folketrygden.

Dette reguleres hvert år i mai.