Båt uten motor

Category:

Dekningsoversikt for båt uten motor

Last ned produktark her!

Tide fokuserer på din sikkerhet i båten og premierer når ALLE bruker redningsvest om bord

Gjelder for:
• båt uten motor

Ansvar:
• det er ikke objektivt ansvar på båt
• dekker rettslig erstatningsansvar på andre personer eller ting

Rettshjelp:
• dekket inntil kr 100.000 pr. tvist

Brann/tyveri;
• brann
• tyveri
• fast montert utstyr som naturlig hører hjemme på båttypen
• personlig løsøre, 10% av båtens verdi, inntil kr 20.000

Kasko:
• dekningene under brann/tyveri, samt;
• skade på eget båt i perioden 1. April til 30. Oktober
• skade på eget båt i opplag resten av året
• fast montert utstyr som naturlig hører hjemme på båten
• personlig løsøre, 10% av båtens verdi, inntil kr 20.000
• hjemtransport av båt innenfor Norden

Fører og passasjerulykke:
• kr 100.000 v/død
• inntil kr 200.000 v/invaliditet (avhengig av invaliditetsgraden)

Egenandel:
• kan velges fra kr 2.000 til kr 50.000

Forsikringsgiver er Insr Insurance Group ASA, organisasjonsnummer 994 288 962.