Bobil

Bobil
Category:

Bobil

DEKNINGSOVERSIKT FOR BOBIL

Last ned produktark her!

Denne forsikringen inkluderer løsøreforsikring inntil kr 50.000 (kasko)

Ansvar er obligatorisk, og dekker:
• ansvarsskade på personer og ting
• rettshjelp

Delkasko:
• brann,
• tyveri
• glassrute
• redning / veihjelp

Kasko:
• dekningene under delkasko, samt;
• skade på eget kjøretøy ved sammenstøt, utforkjøring og hærverk
• løsøre kr 50.000
• fastmontert utstyr kr 10.000
• inntil kr 4.000 i egenandelsreduksjon i sammenstøt med dyr

Fører og passasjerulykke:
• kr 100.000 v/død
• inntil kr 200.000 v/invaliditet (avhengig av invaliditetsgraden)

Egenandeler:
• valgfrie egenandeler opp til kr 50.000 v/kaskoskade
• faste egenandeler på veihjelp, glassrute, brann og tyveri

Kjørelengder:
• valgfrie kjørelengder mellom 5.000 km og fri kjørelengde

 

Forsikringsgiver er Insr Insurance Group ASA, organisasjonsnummer 994 288 962