DANICA PENSJON

Danica Pensjon er Norges sjuende største livs- og pensjonsforsikringsselskap. Morselskapet Danica Pension er markedsleder i Danmark. Danica Pensjon er et selskap i Danske Bank konsernet, et av Nordens ledende finanskonsern. Danica Pensjons produktspekter er pensjons- og personrisikoprodukter til privatpersoner og bedrifter.

Category: