Tide Preferred Care

Best Care

Best Care

DEKNINGSOVERSIKT FOR TIDE PREFERRED CARE

Last ned produktark her!


Generelt:

Dette er et medlemskap i pasientorganisasjon PGH som innbefatter en forsikring.

• kan tegnes av alle i hele verden, unntatt de som bor i USA
• kan tegnes for barn fra ETT år
• kan tegnes for voksen opp til 74 år
• opphører ved 99 år

Dekker:
• behandling på et av 1% beste sykehus i USA
• flyreiser og opphold, inkluderer også en ledsager

Sykdommer:
• livstruende kreft

• hjertekirurgi
• livstruende svulst
• store organtransplantasjoner
• hjerte- og karkirurgi
• nevrokirurgi

Gjelder for:
• enkeltpersoner
• familier
• grupper
• bedrifter

Egenandeler:
• ingen egenandel

Gjelder:

• bestandig

PGH_COLOR_FINALE