Hus

Category:

DEKNINGSOVERSIKT FOR HUS

Last ned produktark her!

Velger du Hus Premium får du en av markedets beste forsikringer. Tide fokuserer på utvikling av sikkerhetsprodukter og kan tilby spennende nyheter.

Generelt:
• kan benyttes for hus eller våningshus på nedlagt gårdsbruk
• dekkes normalt på fullverdi vilkår
• kan også omfatte tilleggs bygninger
• høyere egenandeler reduserer premien
• det gis rabatt på premien når det gjøres tiltak som minsker faren for skade

Forsikringen dekker følgende:
• brann og nedsoting
• lynnedslag og annen elektrisk fenomen
• innbrudd og hærverk
• utstrømming av væske fra bygningen rørledning
• knust glass i vinduer og dører
• rettslig erstatningsansvar
• rettshjelp

Hus Premium har utvidete dekninger og høyere sumbegrensning enn normal innbo. F eks:
• utvidet dekning for vannskader
• ombygging til rullestolbruker med inntil kr 250.000
• vilkårsgaranti
• fullverdi garanti
• skader etter håndverker- eller entreprenørfeil
• kunstnerisk utsmykking opp til kr 250.000
• dekker tilleggsbygning opp til maks kr 75.000
• utvidet dekning på uteareal med inntil kr 1.500.000

Forsikringsgiver er AmTrust at Lloyd´s.