Hytte

Category:

DEKNINGSOVERSIKT FOR HYTTE

Last ned produktark her!

Velger du Hytte Premium får du en av markedets beste forsikringer. Tide fokuserer på sikkerhetsprodukter og kan tilby produkter som hindrer bl.a. frostskader.

Generelt:
• kan benyttes for hytte og bygning som ikke er fast bebodd
• dekkes normalt på fullverdi vilkår
• kan også omfatte tilleggsbygninger
• høyere egenandeler reduserer premien
• det gis rabatt på premien når det gjøres tiltak som minsker faren for skade

Forsikringen dekker følgende:
• brann og nedsoting
• lynnedslag og annen elektrisk fenomen
• innbrudd og hærverk
• utstrømming av væske fra bygningen rørledning
• knust glass i vinduer og dører
• rettslig erstatningsansvar
• rettshjelp

Hytte Premium har utvidete dekninger og høyere sumbegrensning enn normal innbo. F eks:
• utvidet dekning for vannskader
• feriegaranti, dekker inntil kr 50.000 hvis hytta ikke kan brukes som følge av dekningsmessig skade før/i den planlagte ferien
• vilkårsgaranti
• fullverdi garanti
• skader etter håndverker- eller entreprenørfeil
• kunstnerisk utsmykking opp til kr 250.000
• dekker tilleggs bygning inntil kr 75.000
• fast brygge er brannforsikret inntil kr 150.000
• utvidet dekning på uteareal med inntil kr 1.500.000

Forsikringsgiver er AmTrust at Lloyd´s.