Innbo

Category:

DEKNINGSOVERSIKT FOR INNBO

Last ned produktark her!

Kan benyttes for hus, hytte, leilighet eller gårdens løsøre på nedlagt gårdsbruk. Dekkes på 1.risiko vilkår opp til fastsatt forsikringssum. Privat- eller firmaeiet leilighet.

Forsikringen dekker følgende:
• brann og nedsoting
• lynnedslag og annen elektrisk fenomen
• innbrudd og hærverk
• ran og overfall
• tyveri og veskenapping
• utstrømming av væske fra bygningens rørledning
• knust glass i vinduer og dører
• rettslig erstatningsansvar
• rettshjelp

Innbo Premium har utvidete dekninger og høyere sumbegrensning enn normal innbo. F eks:
• egen bygningsmessig innredning inntil: kr 500.000
• ting som befinner seg på uteareal inntil: kr 30.000
• yrkesløsøre inntil: kr 100.000
• uregistrert motorkjøretøy inntil: kr 50.000
• enkeltgjenstand eller samling med ubegrenset sum
• nye ting som anskaffes i forsikringsåret
• skade på innbo under egen flytting ved boligbytte inntil: kr 150.000
• uflaksforsikring inntil kr 50.000
• ID-tyveri

Forsikringsgiver er AmTrust at Lloyd´s.