Livsforsikring

Category:

 

Dødsfall

Last ned produktark her!

Penger til de etterlatte

Har du tenkt over hva som skjer med økonomien til dine nærmeste dersom du faller fra?

En viktig del av husholdningens inntekt forsvinner, mens utgiftene stort sett er de samme som før. En dødsfallsforsikring gjør livet litt enklere for de som blir sittende igjen og sikrer de etterlatte økonomisk trygghet.

Hvis du faller fra i løpet av avtaleperioden, blir det avtalte beløpet utbetalt til ektefelle/arvinger. Ønsker du å tilgodese andre, har du anledning til selv å bestemme hvem som skal motta beløpet.

Dødsfallsforsikringen kan kjøpes fra fylte 18 år til og med 66 år. Forsikringen gjelder fram til fylte 75 år. Prisen beregnes ut fra alder, utdannelse og forsikringssum.​

 • En dødsfallsdekning gir økonomisk trygghet til de etterlatte.
 • Du bestemmer selv hvem utbetalingen skal gå til.
 • Utbetalingen er ikke skattepliktig.

 

Uførhet Total

Last ned produktark her!

Uføreforsikring som utbetales når du trenger det

Langvarig uførhet kan få store økonomiske konsekvenser. Inntekten går dramatisk ned, mens løpende utgifter er omtrent som før. Kanskje trenger du også ekstra midler slik at du kan omstille deg til en ny livssituasjon.

Mange uføreforsikringer utbetales først ved varig arbeidsuførhet. Det kan ta mange år før du blir erklært varig ufør. I mellomtiden kan du risikere å få store økonomiske problemer. Med Uførhet Total fra Danica får du månedlige forskudd allerede etter 1 års sykemelding i tillegg til engangsutbetaling ved varig uførhet.

Uførhet Total kan kjøpes fra fylte 18 år til og med 51 år. Forsikringen gjelder fram til fylte 55 år. Prisen beregnes ut fra alder, utdannelse og forsikringssum.

 • Med Uførhet Total fra Danica får du månedlige forskudd allerede etter 1 års sykemelding.
 • Engangsutbetaling ved varig uførhet.
 • Forsikringen gir rett til utbetaling av hele beløpet allerede ved 50 % arbeidsuførhet.
 • Alle utbetalinger er skattefrie.

 

Uførerente

Last ned produktark her!

Reduser inntektstapet ved uførhet

Ved langvarig uførhet går inntekten dramatisk ned, mens løpende utgifter er omtrent som før. Kanskje trenger du også ekstra midler slik at du kan omstille deg til en ny livssituasjon.

En uførerente er en forsikring som gir rett til månedlig utbetaling ved minst 50 % arbeidsuførhet på grunn  av sykdom eller skade. Utbetalingen beskattes med 5,4 %.

Uførerente kan kjøpes fra 18 til og med 65 år, og opphører ved avtalt alder. Prisen avhenger av alder, utdannelse og forsikringssum

 • Uførerente gir deg økonomisk trygghet ved uførhet.
 • Rett til utbetaling allerede etter 3 eller 12 måneder.
 • Månedlige utbetalinger frem til 67 år.

 

Kritisk Sykdom

Last ned produktark her!

Rask utbetaling ved alvorlig sykdom

Hvert år rammes mange av kreft, hjerteinfarkt og hjerneslag. Blir du alvorlig syk har du andre ting å tenke på enn økonomien din. Kritisk Sykdom er en forsikring som gir deg rask utbetaling og sparer deg for økonomiske bekymringer.

Kritisk Sykdom dekker følgende diagnoser:

 • hjerteinfarkt
 • hjerneslag
 • kreft
 • multippel sklerose (MS)
 • motornevronsykdom
 • alzheimers
 • åpen hjerteoperasjon.
 • transplantasjon av hjerte, lever, lunge, nyre eller benmarg.
 • varige lammelser som følge av ryggmargsskader/-lidelser.
 • tap av syn, hørsel, taleevne
 • Kritisk Sykdom dekker hele 14 diagnoser.
 • Du bestemmer forsikringssummen selv.
 • Utbetaling allerede 30 dager etter stilt diagnose.
 • Utbetalingen er skattefri.
 • Utbetalingen disponerer du helt fritt.