Norsk Husopp Forsikring

Norsk Hussopp Forsikring er skadeforsikringsselskapet som dekker reparasjonsutgifter forbundet med skader forårsaket av treødeleggende råtesopper og insekter. Forsikringen kan kjøpes som en tilleggsforsikring hos de forsikringsselskapene vi samarbeider med eller direkte hos Norsk Hussopp Forsikring. En forsikring mot råtesopp- og insektsskader er i prinsippet en "livsforsikring" på huset ditt. Statistikk viser at sjansene for å bli utsatt for slike skader er større enn for at huset ditt skal brenne. Under 40% av norske huseiere er i dag forsikret mot råtesopp- og insektsskader. Tilhører du de 60% som trenger en tilleggsforsikring?

Category: