Reise Premium

Reise
Category:

Reise

DEKNINGSOVERSIKT FOR REISE PREMIUM

Last ned produktark her!

En av markedets beste reiseforsikringer, med bl.a. 70 dagers varighet

Generelt:
• gjelder over hele verden
• gjelder på reise med inntil 70 dagers reisetid
• kan tegnes av alle
• ulykkesforsikringen som er inkludert, opphører ved 75 år
• utbetaling av erstatningsbeløp er skattefrie
• gjelder for private feriereiser, dagsturer og tjenestereiser

Gjelder for:
• ektefelle eller samboer. Med samboere menes personer som bor i ekteskapslignende forhold, og har felles adresse i folkeregisteret.
• barn inntil første hovedforfall etter at barnet har fylt 20 år, som bor hjemme eller som pga utdanning eller førstegangstjeneste bor utenfor hjemmet, og adresseendring ikke er blitt meldt til folkeregisteret.
• forsikrede må være medlem av Norsk Folketrygd og ha adresse i Norge

Dekker:
Maks forsikringssummer for 1 person / for familie
• avbestilling kr 100.000 / kr 180.000.  NB: Må være i kraft før man bestiller reisen
• forsinket ankomst kr 25.000 / kr 50.000
• forsinket avgang kr 2.500 / kr 6.000
• forsinket avgang over 8 timer kr 2.000 pr. person
• forsinket bagasje kr 5.000 / kr 8.000
• tyveri av bagasje kr 80.000 / kr 200.000
• arbeidsgivers ting inntil kr 25.000
• kontanter inntil kr 6.000
• reisedokumenter inntil kr 20.000
• verdisaker inntil kr 25.000
• sykkel inntil kr 20.000 utenfor hjem- arbeids- eller skolekommunen
• reisesyke inntil kr 100.000.000
• hjemtransport inntil kr 100.000.000
• reiseansvar inntil kr 10.000.000
• rettshjelp inntil kr 50.000
• ulykke voksne kr 500.000 ved 100% invaliditet og kr 500.000 ved dødsfall
• barn kr 600.000 ved 100% invaliditet og kr 100.000 ved dødsfall.
• I tillegg utbetales inntil 5% av forsikringssummen på invaliditet (eksempel: inntil 5% av kr 500.000) til behandlingsutgifter.
• ved 70 år er maks. erstatning kr 100.000 ved invaliditet og dødsfall.
• evakuering (krig) kr 250.000 / kr 500.000
• evakuering (terror, epidemier) kr 50.000 / kr 100.000
• tilkallelse kr 100.000, maks 2 personer.

Egenandeler:
• det er ingen egenandel på erstatningsbeløpene
• utbetaling på behandlingsutgifter fra ulykkesforsikringen belastes med kr 1.000 i egenandel

Forsikringen er levert av ledende forsikringsgiver Aspen Insurance UK Limited (Company No.01184193), XL Insurance Company SE og International Insurance Company of Hannover SE UK