Seilbåt

Category:

Dekningsoversikt for Seilbåt

Last ned produktark her!

Tide fokuserer på din sikkerhet i båten og premierer når ALLE bruker redningsvest om bord

Gjelder for:
• seilbåt

Ansvar:
• det er ikke objektivt ansvar på båt
• dekker rettslig erstatningsansvar på andre personer eller ting

Rettshjelp:
• dekket inntil kr 100.000 pr. tvist

Brann/tyveri;
• brann
• tyveri
• fast montert utstyr som naturlig hører hjemme på båttypen
• personlig løsøre, 10% av båtens verdi, inntil kr 20.000

Kasko:
• dekningene under brann/tyveri, samt;
• skade på eget båt i perioden 1. April til 30. Oktober
• skade på eget båt i opplag resten av året
• fast montert utstyr som naturlig hører hjemme på båten
• personlig løsøre, 10% av båtens verdi, inntil kr 20.000
• hjemtransport av båt innenfor Norden

Fører og passasjerulykke:
• kr 100.000 v/død
• inntil kr 200.000 v/invaliditet (avhengig av invaliditetsgraden)

Premium: kan tegnes som tillegg til kasko
• redusert egenandel ved erstatningsmessig skade med maksimum kr 2000
• personlig løsøre er utvidet til kr 50.000 kroner. Det er ingen begrensning for hver enkeltgjenstand.
• slepejolle eller gummibåt under 4 meter, og med motor inntil 1O HK. Inntil kr 30.000
• oppholds-/hjemsendelsesutgifter og transportutgifter i forbindelse med skade
• ferieavbrudd. Dekker utgifter med inntil kr 1200 pr dag hvis båten er utsatt for en dekningsmessig skade. Utgiftene må dokumenteres, (losji, leiebåt, leiebil)
• utvidet fartsområde: I perioden 1.5– 30.09 gjelder forsikringen også i resten av Europa, se båtvilkår for nøyaktig beskrivelse av området

Maskinskade: kan tegnes som tillegg til kasko eller premium
• dekker skade på båt og motor ved varmgang som følge av tilstopping av kjølesystemet

Egenandel:
• kan velges fra kr 2.000 til kr 50.000

Forsikringsgiver er Insr Insurance Group ASA, organisasjonsnummer 994 288 962.