Snøscooter

Category:

DEKNINGSOVERSIKT FOR SNØSCOOTER

Last ned produktark her!

Ansvar er obligatorisk, og dekker:
• ansvarsskade på personer og ting
• rettshjelp

Brann/tyveri:
• brann
• tyveri
• fast montert utstyr dekket med inntil kr 3.000

Kasko:
• dekningene under brann/tyveri, samt;
• skade på eget kjøretøy ved sammenstøt, utforkjøring, velting og hærverk
• fast montert utstyr dekket med inntil kr 3.000

Fører- og passasjerulykke:
• kr 100.000 v/død
• inntil kr 200.000 v/invaliditet (avhengig av invaliditetsgraden)

Egenandeler:
• valgfrie egenandeler mellom kr 2.000 og kr 12.000 v/kaskoskade
• høyere egenandel reduserer premien

Kjørelengder:
• ubegrenset kjørelengde

Sikkerhetstiltak:
• det gis rabatt på premien når det gjøres tiltak som minsker faren for skade

Forsikringsgiver er Insr Insurance Group ASA, organisasjonsnummer 994 288 962