Traktor

Category:

DEKNINGSOVERSIKT FOR TRAKTOR/ATV

Last ned produktark her!

Forsikring for din private Traktor eller ATV.

Ansvar er obligatorisk, og dekker:
• ansvarsskade på personer og ting
• rettshjelp
• ansvar som ikke omfattes av Bilansvarsloven erstattes også for personer og ting

Brann/tyveri:
• brann
• tyveri
• fast montert utstyr dekket med inntil kr 10.000

Kasko:
• dekningene under brann/tyveri, samt;
• skade på eget kjøretøy ved sammenstøt, utforkjøring og hærverk
• fast montert utstyr dekket med inntil kr 10.000

Maskinskade:
• dekning under kasko, samt;
• brudd og brekkasje på traktoren eller deler av denne

Fører ulykke:
• kr 100.000 v/død
• inntil kr 200.000 v/invaliditet (avhengig av invaliditetsgraden)

Egenandeler:
• valgfrie egenandeler mellom 2.000 og kr 50.000 v/kaskoskade
• faste egenandeler på veihjelp, glassrute, brann og tyveri

Kjørelengder:
• ingen kjørelengde på traktor

Forsikringsgiver er Insr Insurance Group ASA, organisasjonsnummer 994 288 962