Ulykke

Helse-Ulykke
Category:

Helse-Ulykke

DEKNINGSOVERSIKT FOR ULYKKE

Last ned produktark her!

Generelt:

• gjelder over hele verden
• utenlands inntil 12 måneder
• kan tegnes for barn fra fødsel
• kan tegnes for voksen fra 16 til 74 år
• opphører ved 75 år
• minste forsikringssum kr 500.000
• fra 70 til 75 år er største forsikringssum kr 100.000
• utbetaling av erstatningsbeløp er skattefrie

Kan dekke:
• dødsfall etter en ulykke
• invaliditet etter en ulykke
• progressiv erstatning
• faginvaliditet

Kan gjelde:
• på fritid
• uten manuelt arbeid på land
• med manuelt arbeid på land
• på sjøen eller i Nordsjøen

Ulykke invaliditet:
• hele forsikringssummen utbetales ved 100% invaliditet
• ved lavere invaliditetsgrad utbetales forholdsmessig

Ulykke dødsfall:
• hele forsikringssummen utbetales

Egenandeler:
• ingen egenandel på erstatningsbeløpene

Ved skade:
Dokumentasjon som kreves i forbindelse med skadeserstatning kan være:

  • fødselsattest,
  • vielsesattest
  • dødsattest.

Henviser ellers til

  • Forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989 nr.69 (FAL9 og
  • Forsikringsloven av 10, juni 2005 nr.44
  • Andre bestemmelser gitt i, eller med hjemmel i lov.

Forsikringen er levert av ledende forsikringsgiver Aspen Insurance UK Limited (Company No.01184193), XL Insurance Company SE og International Insurance Company of Hannover SE UK