Verdigjenstander

Category:

DEKNINGSOVERSIKT FOR VERDIGJENSTANDER

Last ned produktark her!

Generelt:
• dekker opp til forsikringssum, men tar utgangspunkt i gjenanskaffelsesverdi
• gjelder også på reise over hele verden med inntil tre måneders varighet
• Fabrikat, typebestemmelser og identifikasjonsnummer må oppgis der det finnes.

Forsikringen dekker:
• Dekker skader som inntrer plutselig og uforutsett med ytre påvirkning

Hvilke gjenstander kan forsikres?
• Kan tegnes for alle gjenstander som faller inn under kategoriene nedenfor
• Minste forsikringssum kr 5.000

Kategorier:
• Bunad med sølv
• Antikviteter
• Kunst
• Høreapparat
• Fiskeutstyr
• Fotoutstyr
• Frimerkesamling
• Golfutstyr
• Dykkerutstyr
• Musikkinstrumenter
• Musikkanlegg
• Myntsamling
• Pelsverk
• Smykke
• Skiutstyr
• Snøbrett/snowboard
• Hang glider, paraglider, kite
• Videokamera
• Våpen
• Ur, klokker
• Briller
• Datautstyr

Egenandel:
• 10% av verdien, minimum kr 500,-

Forsikringsgiver er AmTrust at Lloyd´s.