Veteranbil

Category:

DEKNINGSOVERSIKT FOR VETERANKJØRETØY

Last ned produktark her!

Forsikring for kjøretøy som er 30 år eller eldre.

Ansvar er obligatorisk, og dekker:
• ansvarsskade på personer og ting
• rettshjelp

Delkasko, Veteran- moped og motorsykkel:
• brann
• tyveri
• fast montert utstyr dekket med inntil kr 10.000

Delkasko, Veteran bil:
• brann,
• tyveri
• fast montert utstyr dekket med inntil kr 10.000
• glassrute dekket med inntil kr 10.000
• redning/veihjelp

Kasko, Veteran- moped og motorsykkel:
• dekningene under delkasko veteran moped og MC, samt;
• skade på eget kjøretøy ved sammenstøt, utforkjøring og hærverk
• fast montert utstyr dekket med inntil kr 10.000

Kasko, Veteran bil:
• dekningene under delkasko veteranbil, samt;
• skade på eget kjøretøy ved sammenstøt, utforkjøring og hærverk
• fast montert utstyr dekket med inntil kr 10.000

Fører og passasjerulykke:
• kr 100.000 v/død
• inntil kr 200.000 v/invaliditet (avhengig av invaliditetsgraden)

Egenandeler:
• valgfrie egenandeler mellom 2.000 og kr 50.000 v/kaskoskade
• faste egenandeler på veihjelp, glassrute, brann og tyveri

Kjørelengder:
• kjørelengde på Veteranbil er maksimalt 5.000 km i året
• kjørelengde på Veteran-moped og motorsykkel er ubegrenset

 

Forsikringsgiver er Insr Insurance Group ASA, organisasjonsnummer 994 288 962