Du kan bytte selskap akkurat når du vil og trenger ikke vente til hovedforfall hvis du ønsker å kjøpe ny bilforsikring.

Du trenger egentlig bare å sende en epost som bekrefter at du skifter selskap – fysisk signatur for å flytte din bilforsikring er ikke påkrevd. Forsikringsavtaleloven gir deg rett til å bytte forsikringsselskap med én måneds varsel til ditt nåværende forsikringsselskap. Vanlig overføringstid er én måned fra varsel til overføringen trer i kraft.

Du vil ikke bli dobbeltforsikret i denne perioden og betaler dermed heller ikke dobbelt. Det er også helt gratis å bytte forsikring. Ditt gamle forsikringsselskap vil tilbakebetale all skyldig forskuddsbetalt premie, uten noen form for gebyrer. Det vil si at du ikke taper én krone på overføringsgebyrer eller andre gebyrer hvis du skulle skifte.

Sjekk helheten

Mange selskap er ute etter totalkunder Dersom du vil bytte bilforsikring, kan det i tillegg være lurt å finne ut betingelsene for eksempel på reiseforsikring og ulykkesforsikring. Bruk også litt tid på å bestemme deg, selv om forsikringsagenten presser på for å få deg til å velge.

Gjør deg gjerne litt kostbar, du kan vinne mye på å sammenlikne flere forsikringsselskap og tilbud før man bestemmer seg.

Sjekk referanser

Internett er en naturlig og enkel kilde for å sammenlikne ulike tilbud. Men bruk også venner og bekjente som sparringspartnere i forhold til pris og service. Personene du prater med kan ha erfaring fra forhandlinger, hvilke spørsmål du bør stille og hva du kan forvente av respons før du bestemmer deg.

Fokuserer du kun på pris, kan du fort ende med dårligere betingelser ved en ulykke. Det kan være en tanke å ha en litt lavere egenandel, selv om du da får en høyere premie (pris) du må betale hver måned. Det innebærer at du betaler mer per år, men når ulykken først inntreffer, får du lavere kostnader.

Dersom du imidlertid mener at sjansene for skader er små på grunn av ditt geniale kjøretøy og deg som dyktig sjåfør, kan du spare inn en del ved å velge det omvendte: Lavere premie og høyere egenandel.

Hold deg på tærne!

Skal du oppnå maksimal bonus er det lurt å bytte forsikringsselskap hele tiden. Du får med deg bDette må du vite om bonus på bilforsikring du har samlet over til nytt selskap, og etter kun et halvår har du rykket opp ett bonusnivå, for eks. fra 30 til 40 prosent.

De færreste bruker imidlertid tid og krefter på å bytte forsikring hele tiden, med stadig nye vilkår og dokumentasjon på kjøpet. Vær heller på tærne og test ut ditt nåværende selskap ved å shoppe litt jevnlig rundt hos konkurrentene for å se hva du faktisk har rett på.

Dessverre lønner nemlig ikke alltid lojalitet seg, «belønningen» kan bli at du blir betraktet som en langsiktig (les; sløv) kunde som ikke enser de jevnlige prisøkningene.

Konkurransen innen forsikring er beinhard, det er opp til deg å benytte deg av fordelene ved systemet.

Tide Forsikring AS legger vekt på at all informasjon som er lagt ut på våre websider skal være så korrekt som mulig. Vi påtar oss likevel ikke noe ansvar for feil, utelatelser eller unøyaktigheter i den informasjonen som finnes tilgjengelig, og dekker ikke kostnader eller tap som måtte oppstå som følge av dette.

Vi viser til Tide Forsikrings til enhver tid gjeldende vilkår og retningslinjer for de forsikringsprodukter som tilbys av selskapet.