Du kan kjøpe både ansvarsforsikring, delkasko og kaskoforsikring til firmabilen. Tenk gjennom hva du virkelig trenger før du velger bilforsikring.

Har du ansvar for en virksomhet hvor du selv eller dine ansatte er helt avhengig av bilen, lønner det seg med fullkasko. For endel bedrifter kan tap av kjøretøy bety store utfordringer. Du løper altså en risiko hvis du velger mindre omfattende forsikringsdekninger.

Driver du i transportbransjen kan det være det eksisterer spesialavtaler sammenliknet med andre bransjer. Husk å sjekke forsikringsavtalene for den næringen du representerer, for eksempel om du kan bli tilbudt ekstratjenester som først i køen ved veihjelp, leie av bil, etc. Dessuten kan det hende det er mulig å tegne en flåteforsikring, hvor du inngår en avtale for minimum 20 firmabiler med en fast prisordning.

Kartlegg forsikringstilbudene

Det å sammenlikne tilbud fra ulike forsikringsselskap gjennom nettsøk og sammenlikningstjenester er smart. Det å følge opp med en epost eller telefon etterpå kan være enda smartere. Har du en stall av firmabiler, kan det som nevnt være noe å hente på rabatt og gunstige vilkår.

Som ved privat bilforsikring blir sikker kjøring uten skader over tid belønnet. Startbonusen er som regel 20 prosent. Den øker med ti prosent årlig (forutsatt at man unngår ulykker) opp til 70 prosent. Så må man kjøre fem nye år for å nå maks bonus på 75 prosent. Merk at bonusreglene kan være forskjellige fra selskap til selskap, noe som gjør det litt mer komplisert å sammenlikne ulike tilbud.
Brann-, tyveri-, rednings-, glass-, leiebilskader gir uansett ikke bonustap. Kolliderer du med dyr, eller utsettes for skader i naturen, mister du heller ikke bonus.

Informér godt

Informasjon til de ansatte er uansett svært viktig. Som arbeidsgiver er man forpliktet til å sørge for at informasjonen blir overlevert.

Kurs i firmabilkjøring høres kanskje fremmed ut for de fleste, men det kan være fristende å kjøre fortere når det ikke er ens egen bil. Spesielt bruk av sikkerhetssele og snakking i mobil uten håndsett kan få negative konsekvenser for flere enn sjåføren av firmabilen.

Dekning for alle

Alder har selvsagt også for forsikring av firmabiler. Man må som oftest foreta et valg om en generell dekning for alle aldersgrupper, som da vil være dyrere – eller melde inn til forsikringsselskapet at sjåførene kun vil være over 24 år.

Det er viktig med en åpen dialog med selskapet. Hvis ikke kan egenandelen fort bli større, hvis ulykken er ute.

Hvor lenge beholder du forsikringen?

Som regel beholder du bonus i tre år etter at du har avsluttet en bilforsikring i et selskap. Det vil si at du kan komme tilbake som kunde, med samme bonus som tidligere. Imidlertid tilbyr noen selskap kortere tidsintervall for å beholde bonus hvis du for eksempel selger én bil og er treg med å skaffe deg nytt kjøretøy.

Bonus kan overføres mellom privatperson og firma, hvis privatpersonen har eierinteresser i firma. Ikke minst er dette aktuelt ved enkeltpersonforetak. Jobber du i et lite firma er det som regel rom for individuell tilpasning med tanke på å kunne ta med seg bonus fra privatbil til firmabil.

Dette dekkes ikke

Ekstra last på kjøretøyet, for eksempel på tilhenger, må du selv ta det økonomiske ansvaret for. Firmabilforsikring dekker heller ikke tapt arbeidsfortjeneste. Husk også at selv om du har inngått fullkasko kan det hende at leiebilkostnader ikke er inkludert. Og ved delkasko er det enda viktigere å sjekke hva den ikke dekker, som skade på eget kjøretøy ved utforkjøring, velt, kollisjon eller hærverk, utgifter til bilhjelp, leiebil og bagasje.

Du kan spare en del kroner på å hente inn anbud. Og husk at forsikringsselskapene må tilby deg minst den samme bonusen du hadde i ditt forrige selskap. Dersom du har 70 prosent bonus i ditt gamle forsikringsselskap, så vil du altså få den samme bonusen i det nye tilbudet.

Det er generelt flere hensyn å ta når man kjøper bilforsikring til en firmabil. Gjør en grundig vurdering av forretningsmessige behov og kostnader før du bestemmer deg, det er det beste rådet vi kan gi.

Tide Forsikring AS legger vekt på at all informasjon som er lagt ut på våre websider skal være så korrekt som mulig. Vi påtar oss likevel ikke noe ansvar for feil, utelatelser eller unøyaktigheter i den informasjonen som finnes tilgjengelig, og dekker ikke kostnader eller tap som måtte oppstå som følge av dette.

Vi viser til Tide Forsikrings til enhver tid gjeldende vilkår og retningslinjer for de forsikringsprodukter som tilbys av selskapet.