04jan 2016

Det er svært vanskelig å gi et kort og godt svar på hva som er billig bilforsikring men vi skal forsøke å forklare hvordan vi kommer frem til pris i denne artikkelen Hva avgjør hvor billig bilforsikringen din blir hos Tideforsikring AS? Hvor billig premien på en bilforsikring blir er avhengig av mange faktorer: Spesielt […]

04jan 2016

Tide Forsikring AS leverer en av markedets beste og billigste bilforsikringer med toppdekning på kaskoen kalt ”Premium”  Hvordan kommer vi frem til prisen på din bilforsikring? Premien på en bilforsikring avhenger av mange faktorer: Din egen profil som bileier, hva slags bil du disponerer og hvor mye du kjører årlig. Alder og kjøreerfaring spiller inn, […]

04jan 2016

Ansvarsforsikring er obligatorisk for alle kjøretøy som ferdes på veiene i Norge. Ansvarsforsikring på bil er pålagt med lov Hvis man kjøper et kjøretøy i Norge, må man alltid skaffe seg ansvarsforsikring. Det er pålagt ved lov å tegne denne type forsikring hos et godkjent forsikringsselskap. Det erbilansvarsloven  som sikrer deg erstatning hvis ulykken er ute. Ansvarsforsikringen […]

06jan 2016

Skades noen i en bilulykke, dekkes dette ubegrenset gjennom ansvarsforsikringen. Det er ingen egenandel.   Hvem må ha ansvarsforsikring og hvem gjelder den for? Alle kjøretøy som ferdes på veiene i Norge må ha ansvarforsikring. Det er bileier/fører sitt ansvar at dette er i orden.. Her finnes det ingen unntak fra regelen. Husk at ansvarsforsikringen […]

06jan 2016

Trafikkforsikring og ansvarsforsikring er samme forsikring Ansvarsforsikring blir ofte også kalt trafikkforsikring og dekker personskader og skader du påfører andre kjøretøy, gjenstander, bygninger, dyr, etc. Ansvarsforsikringen dekker ikke skade på egen bil. Trafikkforsikringen dekker personskader og skader du påfører andre kjøretøy, gjenstander, bygninger, dyr, etc. Forsikringen dekker ikke skade på egen bil. Les mer om ansvarsforsikring. […]

06jan 2016

Hvis man kjøper et kjøretøy, må man alltid skaffe seg ansvarsforsikring! Ansvarsforsikring er obligatorisk for alle motorkjøretøy i Norge. Har du et offisielt registrert kjøretøy, må du sørge for at bilforsikringen er i orden før du begynner å kjøre. Det er pålagt ved lov å tegne denne type forsikring hos et godkjent forsikringsselskap. Det er bilansvarsloven  som sikrer deg erstatning hvis ulykken […]