Skades noen i en bilulykke, dekkes dette ubegrenset gjennom ansvarsforsikringen. Det er ingen egenandel.  

Hvem må ha ansvarsforsikring og hvem gjelder den for?

Alle kjøretøy som ferdes på veiene i Norge ha ansvarforsikring. Det er bileier/fører sitt ansvar at dette er i orden.. Her finnes det ingen unntak fra regelen. Husk at ansvarsforsikringen gjelder for den som er angitt i forsikringsbeviset og enhver rettmessig bruker eller fører av bilen. Forsikringen gjelder normalt i de fleste vesteuropeiske land, men dette lønner det seg å sjekke før man drar på utenlandstur med egen bil.

Grense for erstatning

Det er en grense for mye som erstattes hvis du gjør skade på annen bil, bilskilt, gjerder, bygning eller ved andre materielle skader. Grensen ligger på ti millioner kroner. Ved personskader finnes det imidlertid ingen beløpsgrense oppad. Det gjelder førere, passasjerer og andre personer som eventuelt blir rammet. Totalvraker du egen bil, og kun har ansvarsforsikring, er det verre. Da hadde du trengt kasko for å hjelp fra forsikringsselskapet. Les mer om hvorfor du må ha ansvarsforsikring

Fri rettshjelp

I tillegg er det greit å vite at fri rettshjelp inngår i forsikringen; fratrukket en egenandel. Hvis du som eier eller fører av kjøretøyet blir involvert i et etterspill, dekker forsikringen advokat og andre relevante utgifter du måtte ha i tvisten. Dette kan for eksempel være en uenighet med selger av bilen, et verksted som har reparert bilen eller en tvist i forbindelse med en skadesak.

Ansvarsforsikringen dekker:

  • De skader din bil kan komme til å påføre deg selv og andre personer (ingen beløpsgrense oppad)
  • De skader din bil kan komme til at påføre andre personers ting (opptil ti millioner kroner)

Ansvarsforsikringen dekker ikke:

  • Skader på din egen bil. De skadene dekkes av en kaskoforsikring.

Merk at det det ikke er noen egenandel ved ansvarsforsikring.

Og enda viktigere: Du må sørge for å tegne forsikring på bilen du har kjøpt før du henter den! Hvis ikke vil du kunne bli ansvarlig for skader som oppstår på kjøreturen.

Tide Forsikring AS legger vekt på at all informasjon som er lagt ut på våre web-sider skal være så korrekt som mulig. Vi påtar oss likevel ikke noe ansvar for feil, utelatelser eller unøyaktigheter i den informasjonen som finnes tilgjengelig, og dekker ikke kostnader eller tap som måtte oppstå som følge av dette.

Vi viser til Tide Forsikrings til en hver tid gjeldende vilkår og retningslinjer for de forsikringsprodukter som tilbys av selskapet.