Uansett hvor fersk du er som bilist eller eier av et kjøretøy, starter du ikke på «scratch» når du skal tegne startbonusen på bilforsikringen.

Første gang du inngår en avtale om bilforsikring, får du en startbonus. Den fungerer som en rabatt på premien du skal betale på forsikringen din.

Det gis i utgangspunktet 40 prosent dersom man ikke har eid eller forsikret et kjøretøy tidligere.

Forsikringstaker må ha fylt 18 år for å få startbonus. Bileieren må ikke ha ledig bonus fra et annet kjøretøy, da må i tilfelle denne bonusen benyttes.

Bonus kan overføres

Bonus er i utgangspunktet en rabatt som øker hvert år så lenge du ikke får skade på bilen. Som hovedregel kan du ikke «få» en bonus fra andre personer, men den kan overføres mellom ektefeller, samboere og personer som har inngått partnerskap.Ved samlivsbrudd får du samme bonus som tidligere partner hadde – den kan imidlertid ikke overskride nivået man selv ville ha opparbeidet seg på egen hånd.

Bonus kan i utgangspunktet ikke overføres mellom foreldre og barn, men det er noen selskap som tilbyr en høyere startbonus til barn av foreldre som har vært langtidskunder.

Startbonus på flere biler

Hvis du skaffer deg ved flere kjøretøy kan det gis samme bonus som for tidligere motorvogn (dog maks. 75 prosent 1 år).

Du kan også benytte egen bonus fra tidligere selskap, så lenge den ikke er foreldet. Foreldelsesfristen er tre år.

Premier og egenandel

Husk uansett å sjekke alle vilkårene når du tegner forsikring for første gang, spesielt hvis du er ung bilist. Noen selskap legger på premien, mens andre har høyere egenandeler ved utbetaling.

I alle sammenhenger hvor det oppstår en skade på kjøretøyet ditt, må du vurdere bonustapet opp mot hva det koster å utbedre skaden selv. En skade på kjøretøyet utløser en egenandel og avkorter som regel bonusen du har opparbeidet deg.

Tide Forsikring AS legger vekt på at all informasjon som er lagt ut på våre websider skal være så korrekt som mulig. Vi påtar oss likevel ikke noe ansvar for feil, utelatelser eller unøyaktigheter i den informasjonen som finnes tilgjengelig, og dekker ikke kostnader eller tap som måtte oppstå som følge av dette.

Vi viser til Tide Forsikrings til enhver tid gjeldende vilkår og retningslinjer for de forsikringsprodukter som tilbys av selskapet.