Den unge alderen taler mot deg, og du har i utgangspunktet lav bonus. Derfor bør du ta med deg disse rådene når du skal forsikre din første bil.

Bilforsikringen (både kasko og ansvar) er dyrest det året man fyller 18. Du starter i utgangspunktet på laveste nivå, som er 40 prosent bonus, og må bruke de første årene som bileier på å legge deg opp en høyere bonus som gjør at du får rabatt.

Det gjør du ved å kjøre skadefritt sammenhengende i flere år – du får ti prosent påslag pr. år, dvs at du rykker opp ett trinn på bonusstigen. Toppen av stigen er 75 prosent. For hver skade man eventuelt utsetter kjøretøyet for rykker man ned 30 prosent på bonusstigen.

Foreldre eller ikke foreldre

Noen forsikringsselskap vil kanskje lokke med høyere startbonus, men det er ofte i forbindelse med at for eksempel foreldrene dine også er kunder i samme selskap.

En del velger å sette forsikringen i foreldrenes navn for å forsikre bilen til en billigere penge fordi man kan bruke deres høyere bonus. Husk da at du ikke opparbeider deg mer bonus og mer alvorlig: Den som er oppgitt som innehaver av bilforsikringen skal være hovedbruker. Er ikke dette far eller mor, kan du får problemer hvis det blir skade på kjøretøyet ditt.

Tenk lite og billig

Det aller første du må vurdere nøye er hva slags bil du skal skaffe deg. Kanskje har du ikke råd til noe annet enn en liten og billig bruktbil. Det er i så fall lurt, av flere årsaker:

Du trenger ikke tenke på kasko, og du trenger ikke betale så mye i årlig forsikring.

Uansett bør du sjekke hva det vil koste å forsikre bilen hos ditt eget forsikringsselskap før du kjøper den. Prisen på forsikring er så ulik at den kan være med på å avgjøre hvilken bil du ender opp med.

Husk også at du kan prute hvis du sjekker priser hos konkurrerende forsikringsselskap.

Bilforsikringens oppbygging:

  •  Ansvar er billigst. Den må du ha (lovpålagt) og dekker skader du påfører andre ting og mennesker
  •  Delkasko: Denne dekker mer av skader på eget kjøretøy, som brann, tyveri, redning og glass.
  •  Kasko: Dekning for de fineste og nyeste bilene som har kasko eller en premiumversjon av kasko. Den inkluderer delkasko pluss skader på egen bil som du er skyld i. Du betaler høyest premie her.

Husk at jo høyere premie du er villig til å betale månedlig og årlig, jo lavere blir egenandelen din hvis det skulle skje noe med bilen.

Det beste rådet

Det beste er derfor å ligge litt lavt på pris og hestekrefter i starten av karrieren som bileier. Kjøp din første bil i eget navn og velg en forsikring basert på hvor mye du forventer å få dekket. Gjør deg opp en mening om hva du kan betale i egenandel hvis uhellet er ute.

Kjør forsiktig og bruk tid (gjerne fem år) på å bygge opp bonusen, slik at du etter hvert kommer i posisjon til å kjøpe en finere bil og tilhørende kaskoforsikring. Ved lav bonus er nemlig kostnaden ved bonustapet på grunn av skade mye større enn ved høy bonus.

Lav alder og nytt førerkort er uansett primærårsakene til at prisen blir høy for de yngste sjåførene. Det gjelder uansett kjønn.

Tide Forsikring AS legger vekt på at all informasjon som er lagt ut på våre websider skal være så korrekt som mulig. Vi påtar oss likevel ikke noe ansvar for feil, utelatelser eller unøyaktigheter i den informasjonen som finnes tilgjengelig, og dekker ikke kostnader eller tap som måtte oppstå som følge av dette.

Vi viser til Tide Forsikrings til enhver tid gjeldende vilkår og retningslinjer for de forsikringsprodukter som tilbys av selskapet