Skattefri utbetaling ved død som følge av enten sykdom eller ulykke

Utbetalingen kan fordeles på de etterlatte ved begunstigelse

Utbetaling utenom arveoppgjør

Aktuelt