Skattefri utbetaling ved død som følge av enten sykdom eller ulykke

Utbetalingen kan fordeles på de etterlatte ved begunstigelse

Utbetaling utenom arveoppgjør

Forsikrings-sjekken

Ta forsikringssjekken hos oss. Gratis og uforpliktende!

Aktuelt