Månedlige utbetalinger i form av forskuttering allerede etter ett års sykemelding

Rett på hele beløpet allerede ved 50% arbeidsuførhet

Alle utbetalinger er skattefrie

Forsikrings-sjekken

Ta forsikringssjekken hos oss. Gratis og uforpliktende!

Aktuelt