Rett på utbetaling etter 12 måneder

Månedlige utbetalinger frem til 67 år

Høy grad av fleksibilitet ved valg av størrelse på utbetalingene

Aktuelt