Ansvarsforsikring er obligatorisk for alle kjøretøy som ferdes på veiene i Norge.

Ansvarsforsikring på bil er pålagt med lov

Hvis man kjøper et kjøretøy i Norge, må man alltid skaffe seg ansvarsforsikring. Det er pålagt ved lov å tegne denne type forsikring hos et godkjent forsikringsselskap. Det erbilansvarsloven  som sikrer deg erstatning hvis ulykken er ute. Ansvarsforsikringen omfatter alle personer som er involvert i en ulykke, altså bilfører og passasjerer i kjøretøyet, samt mennesker som eventuelt blir skadd.

Ansvarsforsikringen dekker:

  •  De skader din bil kan komme til å påføre deg selv og andre personer (ingen beløpsgrense)
  •  De skader din bil kan komme til at påføre andre personers ting (opptil ti millioner kroner)

Ansvarsforsikringen dekker ikke:

  • Skader på din egen bil. De skadene dekkes derimot av en kaskoforsikring.

Merk at det er ingen egenandel ved ansvarsforsikring:

Og enda viktigere: Du må sørge for å tegne forsikring på bilen du har kjøpt før du henter den! Hvis ikke vil du bli ansvarlig for skader som oppstår på turen hjemover.

Tide Forsikring AS legger vekt på at all informasjon som er lagt ut på våre web-sider skal være så korrekt som mulig. Vi påtar oss likevel ikke noe ansvar for feil, utelatelser eller unøyaktigheter i den informasjonen som finnes tilgjengelig, og dekker ikke kostnader eller tap som måtte oppstå som følge av dette.

Vi viser til Tide Forsikrings til en hver tid gjeldende vilkår og retningslinjer for de forsikringsprodukter som tilbys av selskapet. 

 

Leave a Reply