Vilkårsgaranti - like gode eller bedre vilkår enn konkurrentene

Ingen sumbegrensning på eiendeler, så lenge ikke verdien overstiger innboets verdi

Dekning ved vannskade

Aktuelt