Skader på egen båt i opplag kan dekkes

Personlig løsøre dekkes med 10 % av båtens verdi, inntil kr 20 000

Dekning av skader, selv når båten er i opplag

Aktuelt