Dekker skader som følge av ytre påvirkning, velt og punktering

Økonomisk støtte ved skade på batteri og elektrisk anlegg

Veihjelp og pick-up service er inkludert i premiumdekningen

Aktuelt