Inntil 5 000 km kjørelengde på bil, ubegrenset på mc og moped

Fastmontert utstyr dekkes under brann/ tyveri, ved delkasko og kasko

Dekker opphold på hotell ved driftsstans og bilreparasjon

Aktuelt