Ulykkesforsikring som omfatter både invaliditet og død for fører og passasjer

Dekker hjelm, hansker, kjøredress og støvler

Dekker skader på personer eller ting, derav også egen motorsykkel

Aktuelt