Erstatning ved død som følge av sykdom eller ulykke, eller hvis dyret blir borte

Dekning av veterinærutgifter, medisiner og materiell

Dekning av behandlingsutgifter ved medfødte tilstander

Forsikrings-sjekken

Ta forsikringssjekken hos oss. Gratis og uforpliktende!

Aktuelt