Det er svært vanskelig å gi et kort og godt svar på hva som er billig bilforsikring men vi skal forsøke å forklare hvordan vi kommer frem til pris i denne artikkelen

Hva avgjør hvor billig bilforsikringen din blir hos Tideforsikring AS?

Hvor billig premien på en bilforsikring blir er avhengig av mange faktorer: Spesielt din egen profil som bileier, pluss hva slags bil du disponerer, er viktige faktorer. Alder og kjøreerfaring spiller også inn. Det samme gjør størrelsen på bilen og kjørelengde pr. år.

Dette innebærer at prisen på bilforsikring beregnes individuelt, og du kan oppleve at du ikke får samme forsikringspremie som et familiemedlem eller en kompis, selv om bilene er tilnærmet like

Dette vurderer vi når premien på bilen din bestemmes:

  • Kjører du en liten bil, lønner det seg prismessig. Færre alvorlig uhell er forårsaket av mindre biler. Dermed blir premien lavere.
  • Din alder har noe å si. Er du under 23 år, vil premien på bilforsikringen stige på grunn av manglende kjøreerfaring. Husk også på estimering av årlig kjørelengde.
  • Erfaring og ansiennitet spiller også inn. Kjører du i flere år sammenhengende uten skader, får du økt bonus, altså rabatt.
  • Prisen varierer med størrelsen på egenandelen. Ved å øke egenandelen får du rabatt på kaskoforsikringen. Du betaler altså mindre i premie, men må betale mer ved en skade på kjøretøyet hvis du skulle kollidere.

Ansvar og/eller kaskoforsikring?

I utgangspunktet velger du mellom ansvar- eller kaskoforsikring. Du er lovpålagt å tegne en ansvarsforsikring på bilen, dette for å dekke skadene til motparten hvis uhellet skulle være ute.

Dekning

Hvilken dekning som tegnes på toppen av det er helt valgfritt. Dette avhenger både av dine egne behov og din økonomi. Spesielt ved kjøp av nyere biler er det vanlig å tegne en kaskoforsikring som vil dekke skader på ditt eget kjøretøy.

 

Tide Forsikring AS legger vekt på at all informasjon som er lagt ut på våre web-sider skal være så korrekt som mulig. Vi påtar oss likevel ikke noe ansvar for feil, utelatelser eller unøyaktigheter i den informasjonen som finnes tilgjengelig, og dekker ikke kostnader eller tap som måtte oppstå som følge av dette.

Vi viser til Tide Forsikrings til en hver tid gjeldende vilkår og retningslinjer for de forsikringsprodukter som tilbys av selskapet. 

 

Leave a Reply