Hvert eneste år er mer enn 500 biler uten bilforsikring involvert i ulykker. Ifølge Trafikkforsikringsforeningen (TFF) finnes det egentlig ingen grenser for hvor store erstatningsbeløpene kan bli.

Fagdirektør Roger Stenseth i foreningen sier de har eksempler hvor sjåfører har måtte betale fem millioner kroner fra egen lomme, men at beløpene også kan bli langt høyere.

– Det finnes egentlig ingen grense for hvor store erstatningsbeløpene kan bli, sier han til Finans Norges nettside

Å kveste et annet menneske på livstid kan derfor bli et langsiktig mareritt, for alle de involverte.

Ulovlig

Tall fra Statens vegvesen fra 2015 viser at det er over 100.000 biler uten obligatorisk bilforsikring. Det er lovstridig å kjøre på norske veier med en registrert bil som ikke er ansvarsforsikret.

Alle forsikringsselskaper som tilbyr trafikkforsikring i Norge er etter loven pliktige til å være medlem av TFF.

Sjekk ved bytte av bil

Når en uforsikret bil gjør skade vil den skadelidte personer få erstatning fra TFF. Etter utbetalingen krever foreningen tilbake alle pengene fra den uforsikrede.

Spesielt i forbindelse med eierskifte, er det mange som går ut fra at de har gyldig forsikring. Uansett er det viktig at man betaler ansvarsforsikringen innen fristen for at den skal fortsette å være gyldig, i tillegg til at man bør sjekke med eget forsikringsselskap at forsikringen faktisk er ordentlig registrert.

Tide Forsikring AS legger vekt på at all informasjon som er lagt ut på våre websider skal være så korrekt som mulig. Vi påtar oss likevel ikke noe ansvar for feil, utelatelser eller unøyaktigheter i den informasjonen som finnes tilgjengelig, og dekker ikke kostnader eller tap som måtte oppstå som følge av dette.

Vi viser til Tide Forsikrings til enhver tid gjeldende vilkår og retningslinjer for de forsikringsprodukter som tilbys av selskapet.