Trafikkforsikring og ansvarsforsikring er samme forsikring

Ansvarsforsikring blir ofte også kalt trafikkforsikring og dekker personskader og skader du påfører andre kjøretøy, gjenstander, bygninger, dyr, etc. Ansvarsforsikringen dekker ikke skade på egen bil. Trafikkforsikringen dekker personskader og skader du påfører andre kjøretøy, gjenstander, bygninger, dyr, etc. Forsikringen dekker ikke skade på egen bil. Les mer om ansvarsforsikring.

 

Tide Forsikring AS legger vekt på at all informasjon som er lagt ut på våre web-sider skal være så korrekt som mulig. Vi påtar oss likevel ikke noe ansvar for feil, utelatelser eller unøyaktigheter i den informasjonen som finnes tilgjengelig, og dekker ikke kostnader eller tap som måtte oppstå som følge av dette.

Vi viser til Tide Forsikrings til en hver tid gjeldende vilkår og retningslinjer for de forsikringsprodukter som tilbys av selskapet.